komat

Rychlý kontakt: (+420) 380 743 853

Prohlášení k GDPR

Informace o zpracování osobních údajů:
Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato nová právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá od výše uvedeného dne s nejlepším vědomím a Vámi poskytnuté informace používáme s nejvyšší citlivostí.

Kdo je správcem Vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je KOMAT – STK, s.r.o., IČO 25153790, se sídlem Dolní Třebonín 195 a KOMAT a.s., IČO: 26089505, se sídlem Dolní Třebonín 196.

Zpracováváme následující osobní údaje:
• kontaktní údaje (e-mailová adresa či telefonní číslo pro zasílání novinek či potvrzení objednávek v našich provozech, např. autoservis, pneuservis, STK),
• údaje o produktech, které máte sjednané,
• platební údaje (např. číslo účtu pro platební styk – platba fakturou),
• osobní údaje týkající se vlastnictví Vašeho vozu (které musíme zpracovávat ze zákona).

V jakých situacích Vaše údaje zpracováváme?
• informování o blížících se termínech expirace STK či ME
• zasílání novinek a doporučení našich produktů a služeb
• informování o aktuálním stav zakázky
• při provedení STK a ME

Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu
Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu). Bližší informace o takovém zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, obdržíte při udělení souhlasu.

Kdo používá Vaše osobní údaje?
Osobní údaje, které jste nám poskytli, slouží pro vnitřní komunikaci a evidenci a pro marketingové účely. Jedná se o:
• vnitřní komunikaci, kdy mají k osobním údajům přístup pouze pověření pracovníci
• vnější komunikaci, přičemž z této komunikace není veřejnosti předáná žádná část Vašich osobních údajů

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání uděleného souhlasu.
Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali, prosíme o zaslání této informace na e-mail komat@komat.cz či prostřednitvím příslušného odkazu v našem newsletteru (zápatí takové zprávy). Poté budou Vaše kontaktní údaje odebrány z naší databáze.

Jaká máte práva?
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů (například státní evidence vozidel v souvislosti s STK) a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: KOMAT-STK s.r.o., Dolní Třebonín 195, telefon: 380 743 703, e-mail: komat@komat.cz, www: www.komat.cz.

Kontakt

Adresa:
Dolní Třebonín 195 a 196,
382 01 Dolní Třebonín

Telefon: (+420) 380 743 853
E-mail: komat@komat.cz
Web: www.komat.cz

Další kontakty ZDE.

Copyright 2021 Komat-STK s.r.o. a Komat a.s. – www.komat.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronbee.cz.