Bilirubinometr, přístroj pro diagnostiku žloutenky u novorozenců, pořídila českokrumlovská nemocnice také díky podpoře členů Okresní hospodářské komory. Pořizovací cena přesáhla sto padesát tisíc korun. Základem pro podporu moderního diagnostického přístroje byla sbírka v rámci loňského předvánočního dobročinného odpoledne, které pořádala Okresní hospodářská komora v českokrumlovském kině Luna. Účastníci mohli přispět buď zakoupením vstupenky v hodnotě 300 korun, nebo peněžitými dary dle vlastního uvážení. „Jsme rádi, že jsme mohli pomoci k nákupu tohoto zdravotnického vybavení. Několikatisícová pomoc od několika dárců ve spojení s výtěžkem akce není jistě takovou zátěží, jako kdyby musela přístroj kupovat sama nemocnice či nějaký jednotlivec. Přístroj ještě více napomůže již tak velmi kvalitní péči Nemocnice Český Krumlov,“ hodnotila statutární ředitelka firmy KOMAT Dolní Třebonín Štěpánka Koptová.

CategoryNews